Český jazyk

Skladatel a varhaník Adam Václav Michna …

Skladatel a varhaník Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – asi 1676)Kancionál Česká mariánská muzika Literatura exilováJan Ámos KomenskýŽil v období Baroka, ale svým myšlením, názory i životem je typickým představitelem humanismu.Narodil se 1592...

Nejvýznamnější jsou, ale jeho reformy školství, …

Nejvýznamnější jsou, ale jeho reformy školství, pro které je nazýván ,,učitelem národů“.Jeho díla můžeme rozdělit:1) Filosoficky – náboženské spisyLabyrint světa a ráj srdce – alegorický spis, ve kterém poutník chodí městem (světem) a hledá...

V Evropě:

1) Itáliebásník Torquato Tasso (1544 – 1595), nábožensko – hrdinská epopej Osvobozený Jeruzalém (téma křížové výpravy) 2) Španělskodramatik Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681), autor filosofických a symbolických her, např. Život je...

Jan Blahoslav –

Jan Blahoslav – biskup jednoty bratrské (JB)Díla:Filipika proti Misomusům – v knize hájil vzděláníGramatika českáMuzikaDále přeložil Nový zákon a další členové JB pak přeložili Starý zákon a v Kralicích na konci 16. století byla...

Baroko

Znaky barokního umění, nejvýznamnější umělci a památkyBaroko 1618 – 1648 – 30. letá válka1620 – bitva na Bílé Hoře, porážka českých stavů, nástup Habsburků a katolíků, který znamenal začátek pronásledování českých nekatolíků. Jako důsledek...

Tragedie:

 Hamlet, kralevic dánský – Strýc Claudius zabil ve spánku Hamletova otce (dánského krále) tím, že mu nalil jed do ucha. Po králově smrti si Claudius vzal Hamletovu matku a stal se králem. Po...

 Othello

 Othello Romeo a JulieBlankvers – nerýmovaný pětistopý jambický verš. Český humanismusRozvíjela se především literatura nauková (cestopisy, kroniky, slovníky).Dvě skupiny autorů:a) latinsky píšícíb) česky píšící Viktorín Kornel z Všehrd – překladatel a právník.Díla:O právech,...

Španělská renesance (16. a 17. století)

Lope de Vega – žil v 16. a 17. století napsal řadu her s různými náměty, někdy bývají označovány komedie Pláště a Dýky, ve Španělsku se označení komedie používalo pro jakékoliv drama, nejznámější hra...

Anglická renesance (14. – 16. století)

William Shakespeare – narodil se ve Statfortu nad Avenou v rodině svobodného rolníka a rukavičkářky, velmi mladý se oženil. Rodinu nechal doma a odjel do Londýna. V Londýně byl hercem a dramatikem, nakonec spolumajitel...

V architektuře –

V architektuře – převládají světské stavby, pohodlné měšťanské domy a zdůrazněná je i zahradní architektura (altánky, kašny, míčovny). V sochařství – vliv antiky, vzor tělesné dokonalosti, podle živého modelu, snaha o výraz tváře, napětí...