Český jazyk

Poezie 1900 – 1918

Poezie 1900 – 1918– je tvořena několika generacemi: generace 90.let, ruchovci a lumírovci, anarchisté a buřiči– politizace literatury, satira, antimilitarismus, sociální problematika– přiklání se k dobové realitě, zčásti navazuje na poezii 90. let, inspirace...

Byl básníkem, dramatikem i …

Fráňa Šrámek– byl básníkem, dramatikem i prozaikem– jako básník vyjadřoval citové okouzlení, které dával do jazyka, který používal – próza: Stříbrný vítr (1910) – jedná se o generační střet, vystupuje touto prózou proti církviHlavní...

Generace mladších buřičů = anarchisté

– stejně jako starší vycházeli z kritického pohledu na život a společnost– život nezatracovali – marnost jim byla cizí, říkali, že život i se svými problémy stojí za to(tím se lišili od starších buřičů)–...

S.K.Neumann

S.K.Neumann – byl vůdčí osobností, básník, prozaik, publicista a překladatelJsem apoštolem nového bytíJá jsme ten, kdo nesu dobrou zprávu– vitalismus nejvíce v knize Kniha lesů vod a strání– dále napsal Ave, Satan – obrazy...

V manifestu se shodli na odmítnutí …

V manifestu se shodli na odmítnutí dosavadní tvorby, chtěli umění vrátit citovost. Je to dokument, v němž dávají najevo, že chtějí tvořit jinak než předchozí generace. – jejich vzorem byli prokletí básníci – tato...

Antonín Sova

Antonín Sova– impresionista (imprese = dojem )– nejvýznamnější sbírka Květy intimních nálad, dále Realistické sloky– srovnání venkova z něhož přišel a města, do kterého se dostal Karel Hlaváček– dekadent (dekadence = zmar, marnost)– sbírky:...

Realistické drama

Henrich Ibsen – norský dramatikOpory společnosti A.P.Čechov – ruský dramatik– udržuje děj v pozadíTři sestry, Racek Gabriela Preisová Gazdina róba Její pastorkyně – zkomponoval Leoš Janáček. Jedná se o příběh dívky, která je sirotkem,...

Dcera bohatého sedláka Lízala.

Dcera bohatého sedláka Lízala. Rodiče jí vybrali manžela – mlynáře Vávru. Ona chce ale svého Francka. Maryša mlynáři řekne, že si ho vezme, ale že to bude kruté. Vávra si ji bere pro její...

Karolina Světlá

– psala prózy situované do města– poprvé uvedla do literatury románPodještědské romány – Kříž u potoka, Vesnický román– v těchto prózách vždy hrdinka, která měla stejné morální vlastnosti. Karolina Světlá předávala svým hrdinkám své...

– próza v níž ocenil neznámé české vlastence –

– próza v níž ocenil neznámé české vlastence – Zapadlí vlastenciZápadRodiče a dětiVýminkáři – staří lidé vybudovali statek a teď na něm dožívají svůj život, jejich děti statek převzali, starali se o ně, vyčítali...