Český jazyk

Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku –

Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku – pan Vorel si postavil krám, kde byl dříve byt. On byl cizí, doplatil na to. Pořád kouřil a slečna Poldinka o něm řekla, že tam má všechno...

– téma historie:

Alois Jirásek– psal romány, vymýšlel si některé postavy, ale opíral se o pravdivé zdroje, držel se faktů– chtěl, aby se Češi vraceli ke své historii – vnímal ji realisticky, na rozdíl od romantiků, kteří...

Almanach Lumír 1877

= škola kosmopolitní– od Ruchovců se odlišoval v tom, že přijímali podněty od evropské literatury a také chtěli, aby se česká literatura zařadila mezi evropskou– kosmopolitní = nepřijímali podněty pouze z národních zdrojů– byli...

Josef Václav Sládek

– začínal jako ruchovec, ale přidal se k lumírovcům, protože nechtěl psát pouze o národu– byl vysokoškolským učitelem, překládal z angličtiny – přeložil Shakespearova dramata– je prvním básníkem, který dokázal rozlišit čtenáře (děti –...

11.

Realistická próza a drama 2.pol.19.století – próza se dělila podle témat– téma města: realisté vnímali město jako prostředí sociálních poměrů Jan Neruda– napsal prózu Trhani – byli to dělnící na trhání skal, zastával se...

2) Knihy veršů –

2) Knihy veršů – druhá sbírka vyšla až po 10 letech, díky tomu, že ta první byla zavrhnuta, vyjadřoval se ironicky, dál pokračoval v záměrech Havlíčkanapř. Blaha dáno až k přesycení = ironie, protože...

Almanach Ruch 1868

– 1868 položen základní kámen k Národnímu divadlu a hned poté vyšel almanach Ruch– zakládaly se spolky – Sokol, Hlahol → český národ se snažil zviditelnit Ruchovci – škola národníRuchovci udělali krok zpět. Chtěli,...

Kapitoly o kritice –

Kapitoly o kritice – používá ironii (každý spisovatel je zároveň vlastencem – to je ironické). Říká, že český kritik nesmí napsat o českém díle, že je špatné, pohrdá těmi, kdo pijí v hospodě pivo...

Babička –

Babička – je to realistické dílo, které ale obsahuje prvky romantismu. Božena Němcová ji napsala v době, kdy se k ní všichni odvraceli. – má zvláštní kompozici– Němcová chtěla babičkou připomenout všechno, co je...

10.

Májovci, Ruchovci, Lumírovci Almanach Máj 1858– almanach je sborník, který vytvořila generace básníků, která následovala po Borovském a po Němcové. Němcová do něj také přispěla. Program: – chtěli, aby se česká literatura zařadila do...