Český jazyk

Rozdíl mezi satirou a humorem:

Rozdíl mezi satirou a humorem: Satira se na rozdíl od humoru vysmívá Počátky: 14. stol. a) Žákovská poeziePíseň veselé chudiny – hovoří o trpké nouzi, která nutila žáky, aby si živobytí opatřovali žebrotouPodkoní a...

2) Desatero kázanie božie

2) Desatero kázanie božie – je to veršované kázání, které rozebírá jednotlivá z 10 kázánínapř. sedmé přikázání „Nepokradeš“ – popisuje, jak všechny vrstvy lidí kradou. Mluví se zde o tom, jak páni, knížata a...

Božena Němcová

Velký vliv na ni měla její babička. Provdala se za úředníka finanční stráže Josefa Němce, často se stěhovali, ztratila syna Hynka a zůstala sama v Praze. Byla vlastenka, usilovala o spravedlivější společnost a lepší...

Divá Bára –

Divá Bára – kontrast mezi dvěma dívkami Bárou (dcerou pastýře Jakuba, nezávislou na mužích, nepodřízenou) a Eliškou z fary. Babička – kniha vznikla po smrti syna Hynka, vzpomínky na dětství, cílem bylo ukázat harmonický...

Petr Bezruč

sb. Slezské písně – soc. balady, národnostní problém, útisk Slezanů ze strany Čechů a Poláků, stručné, útočné, použití nářečí. Sociální balada Maryčka Magdónova. Jiří Wolkersb. Těžká hodina – soc. balady, v závěru vždy malá...

Rukopisy

Václav Matěj Kramerius – založil Českou expedici (nakladatelství a knihkupectví), první literární a společenské středisko Prahy, kde se konaly schůzky vlastenců a vzdělanců, ale i venkovských čtenářů.Vydával Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny (c.k. – císařsko-královské)....

Vývoj české balady:

BALADA – lyricko epická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem, odehrávající se většinou na neobvyklém místě.SOCIÁLNÍ BALADA – zdůraznění majetkových rozdílů, chudoby.1. česká balada byla Toman a lesní panna od F. L. Čelakovského...

Další autoři:

K. J. Erben – sběratel lidové slovesnosti; Prostonárodní české písně a říkadla; pohádky: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska – Kytice – tématikou jsou mezilidské vztahy, které jsou něčím narušeny, motiv viny a trestu (neúměrně...

DÍLO:

Povídky: Rozervanec (pravděpodobně o Máchovi) Dekret Kutnohorský – historie Dramata: ze současného života – Paličova dcera, Fidlovačka – fraška s písněmi, kde poprvé zazněla píseň Kde domov můj, zpívá slepý houslista Mareš, melodie Františka...

Švanda dudák –

Švanda dudák – o lásce Dorotky a Švandy, který odchází do světa za penězi. Švanda hraje na dudy, ale moc peněz si nevydělává. Má rád Dorotku, dcrtu hajného Trnky, která ho má taky moc...