Český jazyk

Václav Kliment Klicpera –

Václav Kliment Klicpera – ovlivnil Tyla, tvořil hry, které byly vlastenecké např. Každý něco pro vlast, Zlý jelen, Hadrián z Římsu – veselohry Josef Kajetán Tyl – působil jako dramaturg Stavovského divadla 1853, ve...

Márinka –

Márinka – dívka, velmi nemocná, umírá, pochází ze vznešeného prostředí, ale žije chudě. Autor se do ní zamiluje, ale ona pár dní potom zemře. Kat – román, jeho první díl má název Křivoklát Máj...

– v Evropě na počátku 19.st.,

– v Evropě na počátku 19.st., v Čechách déle, protože se musela obnovit čeština– spojen s napoleonskými válkami, revolucí (Anglie, Francie, Rusko) a touhou po svobodě Hlavní znaky: – romantický hrdina – chce dát...

Anglický romantismus

1) lord Byron (Bajrn) – jeden z nejvýznamnějších zakladatelů romantismu – Childe Haroldova pouť 2) W.Scott – Ivanhou- hrdina je tajemný, říká si vyděděnec, bojuje proti templáři, vítězí nad ním a pak i nad...

Francouzský romantismus

V. Hugo – Chrám matky boží v Paříži – příběh se odehrává se středověku, chrám – romantické prostředí. Quasimodo byl trestán na pranýři za to, že unesl Esmeraldu. Ona za ním přijde v dobrém...

Bohatýr Muromec –

Bohatýr Muromec – epická báseň– ten kdo se odváží napadnout Rusko se se zlou potáže ( za lesy létá mladý sokol a 3 jestřáby ho ubili, za horami byl mladý mládenec, vyskočí na něj...

1) jazykovědec –

1) jazykovědec – Slovník česko-německý ( 5dílů)– obohatil slovní zásobu → přispěl k české literární tvorbě a vědě. Slovesnost ( učebnice) – pro studenty na střední škole, obsahovala historii Čech 2) Literát – Překlady...

Jan Kolár

– naplňoval myšlenku slovanské vzájemnosti (zájem o slovanskou historii, literaturu, ústní lidovou slovesnost a slovanské jazyky)– říká, že jsme národ, který pořád trpí kvůli němcům (když se slovanské národy spojí, budou si pomáhat)Slávy dcera...

Velká didaktika –

Velká didaktika – děti by měli mít za určitý počet let probrat vyučování v celém rozsahu, aby vyšly ze školy vzdělaní– s učením by se mělo začínat od dětství až do mužného věku, rozdělení...