Český jazyk

B) Hradecký rukopis

– sociální satira, kritizovány nešvary společnostiSatiry o řemeslnících a konšelích – kritika ševců, řezníkůDesatero kázanie božie – není dodržováno těmi, kdo jsou nuceni a vznešení 2.Literatura období reformy církve Předchůdci Husovi: Tomáš Štítný ze...

Jan Hus

– pocházel z Husince, byl to kněz, studoval v Praze, stal se mistrem(profesorem) a pak rektorem pražské Univerzity- významné postavení, žáci vnímali reformu církve.– chtěl, aby hlasy českých mistrů měli větší váhu než hlasy...

Literatura doby husitských válek

– tendenčnost literární tvorby( prohusitská, protihusitská)– změnily se žánry: list, traktát, kázání, polemiky-názorový spor Budyšínský rukopis– Hádání Prahy s Kutnou Horou – autor stál na straně Prahy, vylíčil Prahu jako krásnou, Kutná Hora je...

Dalimilova kronika

-1310, česky psaná– autor pocházel ze zchudlé šlechty, neznámý– silně protiněmecky zaměřena (Jindřich z Vanzdorfu) O selské kněžně Boženě– autor říká že nechce za ženu němku, že by sem přivedla němce a jejich děti...

-Karel IV. Napsal svůj životopis Vita Caroli –

-Karel IV. Napsal svůj životopis Vita Caroli – napsán latinsky, píše jak přišel sem do Čech, neměl rodiče, jak je vzdělaný, co založil atd. -legenda o sv.Kateřině –duchovní epika, -legenda o sv.Prokopu- prostá lidová...

1.

Nejstarší období, až po Karla IV.– románský styl:rotundy(na Řípu), baziliky(sv.Jiří)– gotický styl:katedrály(sv.Bartoloměje), hrady Počátky písemnictví na našem území-románské období-r.862-příchod Konstantina a Metoděje→ počátky písemnictví na našem území– staroslověnština- střediskem staroslověnské liturgie Sázavský klášterKonstantin napsal...

Čeština

– první česky psané žánryHospodiny pomilujny-nejstarší česká dochovaná píseň, Život Konstantinův-napsán po jeho smrti, legenda o sv.Václavu Sv.Václave-12st., chorálAlexandreida-1290– epos, česky psaný– alegorie = jinotaj- autor dává rady Alexandru Makedonskému, ale ve skutečnosti je...

Literatura…

Literární druhy1.EPIKA-má děj2.LYRIKA – nemá děj, má pocity a nálady3.DRAMA – má děj, ale ten je vyjádřen promluvou (dialog, monolog) Literární žánry1. Epické – příběh, bajka, legenda, epos, mýtus, pohádka, pověst, novela, román 2....

Josef Kajetán Tyl

Narodil se v roce 1808 v Kutné Hoře, zemřel v roce 1856 v Plzni. Novinář, ale hlavně autor divadelních her. Nejprve studoval na gymnáziu v Praze, pak přešel do Hradce Králové, kde v té...

Zlatý kolovrat –

Zlatý kolovrat – Kolem lesa jede král a zastaví se v malém domečku, protože se ztratil a má žízeň. Otevře mu krásná přadlena, do které se zamiluje a požádá ji o ruku. Dívka mu...