Český jazyk

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_6:

husitské písně: Knížky o svatokupectví- ostrá kritika církve, její… Snaha církve o nápravu- reformační hnutí: Literatura doby husitské Tomáš Štítný ze Štítného Trubadúrská, milostná poezie-Závišova píseň Píseň veselé chudiny Mastičkář Tkadleček Literatura doby Karla...

ČESKÝ JAZYK – kompletní obsah_7:

FRANCESCO PETRARCA DANTE ALIGHIERY Architektura RENESANCE A HUMANISMUS JISTEBNICKÝ KONCIONÁL = KDOŽ JSŮ BOŽÍ BOJOVNÍCI O CÍRKVI JAN HUS ŘEČI BESEDNÍ Literatura v době husitské Karel IV. GOTIKA Světská epika Čechy (konec 10.-12. st)...