Český jazyk

Vznik a vývoj satiry v české literární tvorbě

Maturitní otázka 17 Vznik a vývoj satiry v české literární tvorbě Satira umělecké dílo, které využívá různých forem humoru, ironie a nadsázky cílem je kritizovat nedostatky ve společnosti satira se objevila už v antice,...

Divadlo a jeho společenská funkce

Maturitní otázka 16 Divadlo a jeho společenská funkce Divadlo divadlo má funkci společenskou, estetickou a poznávací prostřednictvím divadla je možné myšlenky autora prezentovat pro diváka v lehčí a vstřebatelnější podobě, než kterou umožňuje psané slovo...

Renesance a humanismus

Maturitní otázka 4 Renesance a humanismus ve světové a české literatuře Renesance v Evropě dříve než u nás – 14. st., u nás – 16. st. (ve 14. st. u nás byla ještě gotika)...

Česká literatura do pol.17.stol.

Maturitní otázka 3 Česká literatura od doby Husitské do poloviny 17. století A) Období Husových předchůdců pol. 14. století doba vlády Karla IV stálé obohacování církve (různé poplatky) kritika církve. dochází k dvojpapežství (první v Římě...

Česká literatura 15.stol.

Česká literatura 15.století jako výraz krize středověké společnosti (Jan Hus, Husitská lit., Petr Chelčický) Husitská literatura Charakteristika: – odpustky, zlořády … – 2.pol.14.stol. – úplný překlad bible zájem o bibli byl podporován činností tzv....

Městská próza

Městská próza Ignát Hermann (1854 – 1935)Narodil se v Praze. Studoval žurnalistiku, redaktor Národních listů, humoristický časopis Švanda Dudák. Prózy a črty ze života Prahy:Nedělní povídky (2004) – humoristický výborU snědeného krámu (1890 –...

Arnošt Procházka (1869 – 1925)

Arnošt Procházka (1869 – 1925) Představitel dekadence. Rodák z Prahy. Studoval gymnázium, avšak studium práv nedokončil. Věnoval se úřednické činnosti. Oddával se životu umění. Byl majitelema hlavním redaktorem Moderní revue – zaniká jeho smrtí.Byl...

1900 – 1918 (2. období)

1900 – 1918 (2. období) – české země byly součástí Rakouska – Uherska– do r. 1916 František Josef I., poté vystřídán Fr. Ferdinandem d´Estem– charakteristický velký rozvoj průmyslu (Škoda Plzeň)– r. 1914 už 14...

NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY

NOVÉ UMĚLECKÉ SMĚRY Kubismus – především ve výtvarném umění, v architektuře – v literatuře jen okrajově – „kubismus byl nejpodivuhodnější revoluce století“(Jean Cassou) – 1907 ve Francii: zakladatelé – Pablo Picasso (Avignonské slečny) –...